Skolfrågan: Täbyalliansen vill höja förskole- och skolpengen

Kommunalrådet Camilla Ifvarsson, (L), ordförande i barn- och grundskolenämnden i Täby kommun. Ett år efter valet vallöften
Kommunalrådet Camilla Ifvarsson (L) uppger att det kan bli bonus till bra förskolor och skolor i framtiden – men först ska saken utredas.
Täbyalliansen lyssnar på kritiken och öppnar för ny höjning av penningpotten till både förskolor och skolor.
– Nu är vi i budgetarbete och vi ser över om vi kan höja igen, säger Camilla Ifvarsson (L), ordförande i barn- och grundskolenämnden i Täby.

Skola och förskola, trygghet, bostadsbyggande, integration och miljö var i fokus inför valet 2018. I artikelserien ”Ett år efter valet” granskar Mitt i Täby vad som hänt med vallöftena.

Täbyalliansen har sedan dess kommit överens om en gemensam plattform och har lagt upp en tidsplan. Frågan är vad som har hittills hunnits med inom skolområdet?

Och vad oppositionen ger för betyg på insatserna?

Många löften om mer resurser

Täbyalliansens partier lovade inför valet att stärka resurserna till förskola och skola: mindre barngrupper, fler lärare i skolan, höja skolpengen, mer resurser till elevhälsan, fler karriärtjänster för lärare och förskollärarelyft som bidrar till att barnskötare vidareutbildar sig.

– Vi vill ha de skickligaste lärarna och pedagogerna då måste det finnas pengar att anställa dem. Sedan vill vi satsa på elevhälsoarbetet. Då måste det också finnas såväl kompetens som pengar, säger Camilla Ifvarsson.

Fakta

Vallöften: Så ska de förbättra skola och förskola

Detta lovade Täbyalliansens partier inför valet

Partierna gav många vallöften till Mitt i Täbys läsare som du kan se på listan här nedan. Efter valvinsten har partierna satt sig ner för att ta fram en gemensam ”allianskappa”. Då har en del enskilda vallöften strukits och de som blivit kvar lagts in i en tidsplan. Mitt i har ovan granskat vilka av vallöftena i listan som kan kryssas av ett år efter valet och vilka som återstår att infria.

 • Valfriheten ska värnas
 • Kunskap och ordning och reda i fokus/ Trygghet, ordning och reda ska prioriteras

 • Högskolekurser på gymnasiet för snbbare övergång till högskola/arbetsliv

 • Förskolelärarelyft

 • Fler karriärtjänster för lärare

 • Årlig tillsyn av alla skolverkamheter

 • Likvärdig och kontinuerlig uppföljning av kommunala och privata skolor för att säkra kvalitet

 • Pengsystem ska ses över och kopplas till översyn av förskola

 • Höj förskolepengen ytterligare

 • Mindre barngrupper i förskolan

 • Fler vuxna i skolan

 • En kommunal förskola i varje stadsdel

 • Utveckla Öppna förskolan

 • Tidiga insatser till barn med behov av särskilt stöd

 • Mer resurser till elevhälsan – elevhälsoteam ska finnas dagligen på varje skola

 • Inför syskonförtur vid val av skola

 • Valfrihet med fler aktörer i skolan på lika villkor oavsett ägare

Källa: Mitt i

Förskolebolag kritiserade låg peng

Täby kommun har återkommande fått kritik för att förskolepengen är för låg. Under våren valde ett privat förskoleföretag att sälja fyra förskolor till friskolekoncernen Tibble gymnasium med hänvisning till att det inte går att bedriva bra verksamhet med nuvarande ersättning.

– Vi höjde förskole- och skolpengen 2019 och nu ser vi över om vi kan höja till 2020, säger Camilla Ifvarsson.

Ser över ersättningssystemet

Täbyalliansens översyn av hela den penningpott som kommunala och privata förskolor och skolor får kommer att ta tid.

Mindre förskolor har i dag svårt att planera för att flera barn plötsligt bara går deltid när de får ett syskon. Deltidspengen är 60 procent av hel ersättning, enligt Ifvarsson.

– Vi behöver se över penningsystemet i sin helhet. Vi behöver titta på deltidspengen och vi har även en extrapeng om man har många förskollärare och behöver se hur den påverkas när det nu är brist på förskollärare.

Kvalitetsbonus utreds

Blir det aktuellt med ett förskollärarelyft i någon form ligger det längre fram. Majoriteten utreder även hur en kvalitetsbonus till förskolor och skolor ska se ut.

– Den kan inte vi stressa fram, den måste utformas så att den landar rätt och ger effekt.

Oppositionen: Skolor har kniven mot strupen

Oppositionsrådet Agneta Lundahl Dahlström (S) är positiv till många av alliansens förslag inom skolområdet, men inte till kvalitetsbonus. Hon har själv motionerat om enhetlig förskolepeng oavsett deltid och vill höja grundpengen.

– Vi har för låg grund- och förskolepeng. Den behöver höjas för att få bättre kvalitet och att inte skolor ska ha kniven mot strupen.

Fakta

Så ser majoriteten ut i Täby

I valet för ett år sedan behöll Täbyalliansen inte oväntat makten. Moderaterna blev största parti. Liberalerna tappade stort. M styr tillsammans med Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna. Sverigedemokraterna växte starkt – men hålls utanför alliansen.

Täbyalliansen har tillsammans 45/61 mandat i kommunfullmäktige och majoritet i nämnder och i kommunstyrelsen.

Röster i kommunvalet 2018:

Moderaterna 38,1 %

Liberalerna 18,5 %

Centerpartiet 8,8 %

Kristdemokraterna 7 %

Socialdemokraterna 13, 4 %

Miljöpartiet 4, 2 %

Sverigedemokraterna 7, 7 %

Vänsterpartiet 2,1 %

Övriga 0,4 %