Skolgård kan bli större efter protester

Nyheter Mitti har tidigare skrivit om föräldrar till barn på förskolan Valvet som är oroliga över att skolgården krymper när två förskolor slås ihop till en.

Totalt skulle varje barn få 7 kvadratmeter skolgård att vistats på enligt det första förslaget. Men efter att detaljplanen nu ställts ut har stadsbyggnadskontoret tagit hänsyn till föräldrarnas åsikter.

Man ska nu pröva om förskolan även kan utnyttja en del av torget framför huvudentrén som skolgård, plus nyttja en terrass. Skolgårds-ytan per barn skulle då bli 17 mer än dubbelt så stor.