Skolgård städad och säker igen

Skärgårdsskolans skolgård var tidigare en rörig och farlig plats.
Skärgårdsskolans skolgård var tidigare en rörig och farlig plats.
Ordning och reda och inhägnad på kvällen - nu ska Skärgårdsskolans skolgård vara säker igen.

Det var i förra veckan som Mitt i berättade om hur Skärgårdsskolans skolgård förvandlats till en livsfarlig plats i samband med borrning för bergvärme. Brandfarliga ämnen, oljespill och tunga rör som riskerade att välta var några av farorna.

Efter att Mitt i uppmärksammat händelsen tog Miljö- och hälsoenheten i Österåkers kommun kontakt med fastighetsägaren.

– Vi fick till svar att området skulle städas upp och att det som kunde vara farligt skulle hägnas in, berättar Heidi Himmelskog på Miljö- och hälsoenheten.

Kommunen har därefter varit ute och kontrollerat skolgården och sedan avslutat ärendet. Själva borrningen är också färdig nu.

Boende i området var oroliga för att någon skulle skadas på skolgården eftersom den är en känd samlingsplats för områdets unga.