Skolgårdar inte obligatoriska

Skollagen kräver inte att det ska finnas skolgårdar.

– Därför är det inte heller en fråga som vi har med i bedömningen när en friskola ska starta, säger ­Carina Larsson på Skolinspektionen.

Skollagen säger att det ska finnas tillfälle för utevistelse, men hur det ska lösas i praktiken detaljstyrs inte i lagen.

Tidigare fanns det en statlig norm som reglerade skolgårdars storlek men den togs bort i slutet på 80-talet.

Utbildningsnämnden får yttra sig över de ansökningar som kommer in, men skolgårdar är inget som politikerna tar ställning till, bekräftar biträdande borgarrådssekreteraren Ulrika Frändén.

Kalle Bern (FP), ordförande i stadsdelsnämnde i Älvsjö, tycker att det är problematiskt.

– Skolorna räknar med att kunna leka i parken, samtidigt som stadsdelen åker på kostnaderna. Den här frågan borde vara med i underlaget till utbildningsnämnden.