Skolgårdarna är för bullriga

Eva Törnsten har inte tänkt så mycket på ljudnivån på sin förskola.
Eva Törnsten har inte tänkt så mycket på ljudnivån på sin förskola.
Flera skol- och förskole­gårdar i Tensta och Rinkeby har för höga ­bullernivåer enligt en färsk kartläggning.

– Personalen behöver kunna kommunicera med barnen, säger bullerexperten Bengt Johansson.

På förskolan Al azhar på Tenstavägen kommer ljuden från flera håll. Åt väster ligger Bergslagsvägen och E18 med tung långtradar­trafik som stadigt brummar i bakgrunden. Då och då åker det också förbi ett pendeltåg söderifrån.

Samtidigt ligger Tenstavägen pre­cis bredvid, där många förare kör fortare än den föreskrivna hastighetsbegränsningen på 30 kilo­meter i timmen. Men ändå är utomhusljuden ingenting man diskuterat på förskolan.

– Nej, det är ingenting vi tänkt på, men det är klart att allt buller påverkar. Vi jobbar ju med att få ner ljudnivån inomhus. Att man kanske vänjer sig vid ljuden är inte bra, säger förskolechefen Eva Törnsten.

Miljöförvaltningens kartläggning­ av alla skolgårdar i Stockholms stad visar att tre förskolegårdar och en skolgård i Tensta och Rinke­by har en genomsnittlig ljudnivå över 55 decibel, vilket betraktas som ohälsosamt av myndigheterna.

Al azhar och Björinge förskola har 55 decibel eller högre på hela skolgården. På förskolan Gamlebyplan och Elinsborgsskolan är ljudnivån 55 decibel på någon del av gården.

– En viktig del är taluppfattbar­het. Personalen behöver kunna kommunicera med barnen. På näravstånd är det riktvärdet 55 deci­bel­ om det ska fungera men på längre avstånd kan det behövas lägre, säger Bengt Johansson som är bullerexpert på Arbetsmiljöverket.

Utöver den rent praktiska kommunikationen kan ljuden också påverka hälsan, menar han.

– Det finns en stress- och en trötthetsfaktor. Det är inte bara det här ljudet utan vad man utsätts för totalt under dagen.

Enligt Bengt Johansson finns det inga bindande regler för ljudnivåer som man måste hålla sig inom. I stället görs en totalbedömning vid en eventuell inspektion från arbetsmiljöverket.

– Då kan det behövas bygga bullerskärmar eller att man väljer en tystare plats på skolgården att vara på, säger Bengt Johansson.

Enligt miljöförvaltningen ska nu ”ett omfattande utrednings- och åtgärdsarbete genomföras”. Men det kommer att ta flera år enligt myndigheten. Samtidigt bullrar det vidare på förskolorna.

– Det är ju ingenting vi kan påverka särskilt mycket själva, säger Eva Törnsten.