Min lokala hjälte

Skolinspektionen granskar privatskolor

Fyra Pysslingenskolor i Nacka kommer att granskas av Skolinspektionen.
Fyra Pysslingenskolor i Nacka kommer att granskas av Skolinspektionen.
Skolinspektionen startar en tillsyn av Pysslingen förskolor och skolor AB i ett 30-tal kommuner, däribland av bolagets skolor i Nacka.

Skolinspektionen genomför enligt ett pressmeddelande en genomgång av samtliga fristående och kommunala skolor i landet mellan 2015 och 2017.

Enligt Helen Alvin vid Skolinspektionens presstjänst granskar Skolinspektionen rutinmässigt alla fristående skolor, och meddelar också friskolorna i förväg om inspektionerna.

När det gäller kommunala skolor sker granskningar enligt Helen Alvin ”när det behövs”.

Om Skolinspektionen finner brister i skolorna kan inspektionen ge ett föreläggande om åtgärder. Inspektionen kan även meddela om vite, exempelvis om inspektionen ser att det finns fara för att eleverna inte lär sig något, eller att det är fara för elevernas säkerhet.

Skolinspektionen kan även stänga en skola om bristerna bedöms som allvarliga.

Generellt när Skolinspektionen gör inspektioner brukar de flesta skolor få någon form av anmärkning, enligt Helen Alvin.

I Nacka har ingen skola fått vitesföreläggande åtminstone sedan 2011.

Pysslingen har sammanlagt fyra skolor i Nacka. Senast Pysslingens skolor i Nacka var föremål för Skolinspektionens granskning var 2011.

Tillsynen beräknas vara klar i januari 2017.