ANNONS

Skolinspektionen granskar skola

ANNONS

Stuvsta Stensängsskolan har anmälts för att inte ha gjort tillräckligt i ett fall där en elev från lågstadiet mobbats av andra elever. Enligt anmälaren har det förekommit både fysiskt och psykiskt våld från flera av eleverna i samma klass. Samtidigt menar man att skolan inte har agerat trots händelserna.

Skolinspektionen kräver nu flera svar från skolan. Bland annat frågar myndigheten om skolan har utrett händelserna och om skolpersonal haft kännedom om den kränkande behandlingen.