Skolinspektionen granskar skolor

Kungsholmen Två skolor på Kungsholmen ska granskas av Skolinspektionen. Orsaken är att myndigheten tagit emot anmälningar om felaktigheter i deras verksamheter.

I det ena fallet handlar det om en grundskola som påstås ha stängt av en elev på felaktiga grunder. Den andra skolan är ett gymnasium. Där har en av eleverna utsatts för kränkande behandling från skolans personal vid flera tillfällen, enligt anmälaren.