Skolinspektionen klagar på resor

ABRAHAMSBERG Blackebergs gymnasium kan tvingas sluta anordna studieresor utomlands för eleverna. Skolinspektionen anser att eleverna får betala för mycket, då skolan enligt lag ska vara avgiftsfri.

Gymnasiet har tagit ut mellan 1 000 och 7 000 kronor för resor till olika länder i Europa och till Kina. Resorna har varit frivilliga och ordinarie undervisning har funnits för dem som inte har velat följa med.

Enligt rektor Magnus Silfver- stolpe diskuterar skolledningen om resorna kan fortsätta.

– Vi förväntade oss ungefär det här av inspektionen, nu får vi fundera på om vi kan lösa det på något sätt, säger han.