Skolinspektionen kräver bättring

FARSTA Skolinspektionen kräver att Stockholms kommun rättar till brister gällande elevers rätt till utbildning på en grundskola i Farsta stadsdel.

Skolinspektionen har utrett en anmälan angående en elev som i juni förra året fick sluta vid en behandlingsskola utanför kommunen och när eleven till höstterminen kom tillbaka till stadsdelen erbjöd skolan bara några timmars utbildning per vecka.