Skolinspektionen lägger ner ärende

Kärrtorp Skolinspektionen avslutar ett ärende som gällde en elev på Tornadoskolan med särkilt behov av stöd.

Skolan anmäldes av en förälder och i ett beslut skrev Skolinspektionen att skolan skulle vidta åtgärder för att ge eleven rätt stöd.

Eleven har dock slutat på skolan varför inga åtgärder kunnat genomföras, skriver Ingrid Strandberg, rektor för Tornadoskolan i ett brev till Skolinspektionen.

Ärendet har nu avslutats.