ANNONS

Skolinspektionen på plats i Storvretskolan

Skolinspektionen Agneta Kennerberg och Joel Axberg.
Skolinspektionens Agneta Kenneberg och Joel Axberg på plats i Storvretskolan.
Skolinspektionen tog ett historiskt beslut.
Nu är Skolinspektionens rådgivare på plats i Storvretskolan.
– Vi har sett andra skolor med stora utmaningar vända en negativ utveckling, säger rådgivaren Agneta Kenneberg.
ANNONS

Trots förelägganden om två viten lyckades inte Botkyrka kommun och Storvretskolan rätta till vad Skolinspektionen kallar ”omfattande brister” på skolan. Den 9 januari kom beskedet att Skolinspektionen för första gången ska gå in på en skola med statliga åtgärder för att få bukt med problemen.

Förra veckan började Skolinspektionens två rådgivare på Storvretskolan.

Rådgivarna har fått ett eget rum på skolan. Foto: Anders Björklund

– Vi tänker att vi kommer att vara här fyra dagar i veckan, säger Joel Axberg

Kräver oberoende granskning av Storvretskolan

ANNONS

En dag i veckan tänker rådgivarna att de ägnar sig åt exempelvis dokumentation och reflektioner kring arbetet. Nu jobbar rådgivarna med att ta fram en nulägesanalys.

– Vi är ute i klassrummen. Vi tittar på trygghet och studiero och lärarnas undervisning. Sedan ska vi tillsammans med skolledningen åtgärda bristerna, säger Agneta Kenneberg.

Foto: Anders Björklund

De ser framför sig att åtgärderna kommer att växa fram stegvis. Men Agneta Kenneberg menar att åtgärder riktat mot ett bristområde också kan leda till förbättringar på andra områden.

– Får man till en bra undervisning så kan det till exempel också leda till bättre studiero, säger hon.

En ny skolledning är på plats.

– Vår uppfattning är att vi kommer att kunna samarbeta kring arbetet, säger Joel Axberg.

Som längst kommer Skolinspektionen att vara på plats i åtta månader. Rådgivarna är förhoppningsfulla om att de påtalade bristerna går att få bort.

– ,Vi har sett andra skolor med stora utmaningar vända utvecklingen säger Joel Axberg.

– Vi känner också att förvaltningen tar det här på allvar, säger Agneta Kenneberg.

Fakta

Rådgivarnas bakgrund

Joel Axberg är också anställd av Skolinspektionen och har bakgrund som rektor och lärare men har också jobbat på skolutveckling inom friskolan.

Det är Agneta Kenneberg är anställd av Skolinspektionen och har bakgrund som både rektor och lärare.