Skolinspektionen stoppar friskola

Upplands-Bro Den kristna friskolan Laboraskolan har ansökt om att få starta förskoleklass och grundskola i årskurserna 1-9 i Upplands-Bro. Skolan planerar för att under det första året ta emot 30 elever som delas in i tre åldersgrupper.

Det låga elevantalet är en orsak till att Skolinspektionen har avslagit ansökan. Enligt Skolinspektionen har företaget inte visat hur skolverksamheten ska kunna uppfylla skol­lagens kvalitetskrav. Laboraskolan har överklagat beslutet.