Skolinspektionen utreder mobbning

HANINGE Skolinspektionen har inlett en granskning och kräver att Haninge kommun yttrar sig angående en elev vid en grundskola i kommunen. Eleven har haft stor frånvaro under en längre tid och har enligt en anmälan från föräldrarna varit utsatt för en långvarig mobbning av både elever och lärare. Dessutom ska eleven inte ha fått tillräcklig hjälp för att komma ikapp med skolarbetet.

Trots att problemen påtalats har, enligt anmälan, personalen på skolan inte vidtagit tillräckliga åtgärder.