Skolinspektionen utreder skolk

En förälder har anmält en skola i Upplands-Bro för att personalen inte tagit dennes barns frånvaro på allvar.

Nu ska skolan utredas av Skolinspektionen.

Enligt anmälan har barnet missat större delen av vårterminen.

”Vi har bytt skolor och klasser men inget har hjälpt”, skriver föräldern som uppger att skolan struntat i att höra av sig när eleven stannat hemma.

”Under hela våren hörde inte skolan av sig mer än en gång.”

Lärarna på skolan har försökt motivera eleven att komma till skolan, men misslyckats, enligt anmälan. Föräldern önskar att skolan sätter in extra resurser för att bryta mönstret.

Lokaltidningen Mitt i har tidigare skrivit om att skolorna i Upplands-Bro har infört en åtgärd som gör att föräldrar kan dömas till vite om deras barn har för hög frånvaro i skolan. Ett vite kan dock bara dömas ut först efter att skolan genomgått alla tillgängliga åtgärder.