Skolinspektionens kritik mörkades

Huddinge har fått kritik av Skolinspektionen för verksamheten i förskolan.

Men på kommunens hemsida ges enbart en positiv bild av rapporten.

Skolinspektionen har kritiserat Huddinge kommun för bristande kvalitet i förskoleverksamheten. Bland annat saknas det utbildad personal.

”Huddinge kommun har en lägre andel personal med pedagogisk högskoleutbildning i jämförelse med ­riket”, står det i rapporten. ”Kommunen erbjuder inte förskoleplats i enlighet med författningarna”, står det också. Bristerna som tas upp i rapporten måste åtgärdas senast den 13 juli i år.

Lokaltidningen Mitt i skrev om Skolinspektionens rapport den 17 april.

På kommunens hemsida har kommunens verksamhetschef för förskolan, Annelie Glifberg, kommenterat rapporten. ”Huddinges förskolor får högt betyg av skolinspektionen” är rubriken. Kritiken berörs inte med ett ord.

Kan kommuninvånarna lita på informationen på kommunens hemsida?

– Verksamhetschefen har valt att balansera upp artikeln i Mitt i, säger Jelena Drenjanin (M), kommunalråd och ordförande i förskolenämnden.

Blir det inte slagsida om man bara tar upp en del av det som står i rapporten?

– Vi kunde kanske ha lagt till de utvecklingsområden vi arbetar med, men rapporten finns att läsa på kommunens hemsida. Jag bestämmer inte vad verksamhetschefen ska skriva, säger Drenjanin.

Olof Olsson (MP), ledamot i förskolenämnden, säger att han blev upprörd när han såg texten på hemsidan.

– Personalen gör hjältedåd varje dag, men de behöver fler kollegor. I stället för att säga det försöker man skyla över och ge en glättig bild. Det är tydligen viktigare att vårda varumärket än att ge kommuninvånarna en korrekt information, säger han och berättar att Miljöpartiet kommer att ta upp saken på nästa möte i kommunfullmäktige.

Skolinspektionen vill inte kommentera skrivningen på Huddinge kommuns hemsida.

– Vi förutsätter att de visar de resultat vi har begärt i vårt beslut, säger handläggaren Malin Forsman.

Fakta

Bättring krävs

Förskolorna i Huddinge måste få ett mer varierat innehåll.

Samarbetet mellan förskola, förskoleklasser och fritidshem måste bli bättre.

Förskolorna måste mer medvetet motverka traditionella könsmönster.

Det systematiska kvalitetsarbetet måste bli bättre.

Förskollärarna och förskoleplatserna måste bli fler.

Källa: Skolinspektionen