Skolinspektioner beslutar: Energigymnasiet får inte öppna

Energigymnasiet får inte öppna igen.
Energigymnasiet får inte öppna igen.
Energigymnasiet i Täby har hållit stängt sedan i höstas.

Det lär man fortsätta att göra.

Skolinspektionen har beslutat att stänga skolan för gott.

Lärare som saknar yrkeserfarenhet och ämneskunskaper, klassrum och undervisningsmaterial som inte håller måttet, ingen idrottsundervisning och brist på stöd till elever med särskilda behov. Kritiken har haglat mot Energigymnasiet i Täby sedan starten 2009.

I höstas såldes skolan, men den nye ägaren, Utbildningscentret för yrkestrafik, hann knappt ta över in Skolinspektionen beslutade att stänga gymnasiet tills dess att bristerna åtgärdades.

Sedan dess har skolan hållit stängt. Den 27 april skulle gymnasiet fått öppna igen, men nu har Skolinspektionen beslutat att stänga skolan för gått.

– Vi har dragit tillbaka deras tillstånd att driva skolverksamhet, så den här gången är det inte temporärt, säger Anna Rydin, enhetschef på Skolinspektionen.

Anledningen är att de brister som låg bakom beslutet att stänga i höstas ännu inte åtgärdats.

– De har vidtagit vissa åtgärder, men vi bedömer att det fortfarande finns brister inom samtliga områden, säger Anna Rydin.

Ägaren Utbildningscentret för yrkestrafik har nu tre veckor på sig att bestämma sig för om man ska överklaga beslutet. Skolan kommer dock fortsätta att vara stängd fram tills en domstol avgjort frågan.

Mitt i Täby har sökt ägarbolaget Utbildningscentret för yrkestrafiks styrelseordförande Henrik von Porat för en kommentar.

Fakta

Så sågas skolan

Vid tillsyn saknas lärare helt.

Lärare har varken yrkeslivserfarenhet eller ämneskunskap.

Inga ändamålsenliga klassrum eller undervisningsmaterial.

Inga lärare i svenska, matematik och idrott.

Elever med särkilt behov av stöd får inte det.