Skolkade från skolan och miste CSN-bidrag

57 elever eller 2,4 procent av gymnasieeleverna i Danderyd fick studiebidraget indraget på grund av skolk läsåret 20012/2013.

Läsåret dessförinnan var det fler elever, 94 stycken, som miste sitt studiebidrag på grund av skolk i Danderyd.

I hela landet fick 6,2 procent, eller drygt 21 000 elever, studiebidraget indraget på grund av skolk senaste läsåret.

Det är en rekordhög nivå sedan skolorna i januari 2012 började rapportera till Centrala studiestödsnämnden om den ogiltiga frånvaron är upprepad och i fall den uppgår till mer än några timmar per månad.