ANNONS

Skolkommissionen öppnar för lottning

Elever sitter i ett klassrum och skriver på papper.
Lottning till populära skolor och aktivt skolval är några av Skolkommissionens förslag.
Mer resurser till skolor i utsatta områden, lottning om platser på populära skolor och ett stärkt statligt inflytande. Så vill Skolkommissionen förbättra skolan.
ANNONS

På onsdagen presenterade Skolkommissionens ordförande, Jan-Eric Gustafsson, förslaget till regeringen i sju punkter på DN Debatt.

Syftet med Skolkommissionens betänkande är att göra den svenska skolan mer likvärdig och öka kunskapsresultaten i skolan.

Ny skolmyndighet

Skolkommissionen föreslår bland annat att man bör fördela resurserna i skolan utifrån vilken socioekonomisk bakgrund som eleverna har. Det innebär att skolor i vissa utsatta områden kommer att kunna få kraftigt förstärkta resurser.

För att kunna fördela resurserna mer likvärdigt mellan olika skolor föreslår Skolkommissionen en statlig delfinansiering.

– Vi föreslår ett statlig bidrag på sex miljarder kronor över tre år som fördelas till skolor enligt ett socioekonomisk index, säger Jan-Eric Gustafsson på en presskonferens på torsdagen där Skolkommissionens betänkande lämnades över.

Kommissionen vill också införa en ny skolmyndighet på regional nivå, som ska hjälpa skolorna att följa upp de nationella målsättningarna och kunna rikta särskilt stöd till skolor som har behov av det.

Öppnar för lottning

För att skolan ska bli mer likvärdig vill Skolkommissionen även införa ett aktivt skolval på förskole- och grundskolenivå.

Dessutom vill de förändra systemet för urval till populära skolor. Istället för att, som idag, använda sig av närhetsprincipen, vill de istället öppna för lottning, skriver svd.se

Detta bekräftar Jan-Eric Gustafsson på presskonferensen. När det gäller friskolor vill Skolkommissionen avskaffa kösystemet och istället införa lottning när det är för många sökanden.

ANNONS

– När det gäller kommunala 7-9-skolor föreslår vi att man ska kunna avstå från närhetsprincipen och använda sig av lottning, säger Jan-Eric Gustafsson.

Läs mer:

Stockholmspolitiker ger ris och ros till förslaget

Fakta

Skolkommissionens slutbetänkande

  1. Nationella målsättningar. Skolkommissionen har satt upp mål för skolresultaten, undervisningskvaliteten och likvärdigheten. Målen ska följas upp nationellt och lokalt.
  2. Skolhuvudmän med tillräcklig kapacitet. Alla kommuner och ägare till fristående skolor måste ha förmåga att upptäcka och analysera brister och sätta in förbättringsåtgärder. Eftersom många huvudmän behöver ett aktivt stöd ska staten bygga upp en stödjande och stärkande skolmyndighet på regional nivå. Myndigheten ska tillsammans med huvudmännen följa upp de nationella målsättningarna. Gymnasieskolan ska stärkas nationellt, så att utbudet av nationella program blir mer likvärdig över landet.
  3. Behovsstyrd resursfördelning. Skolkommissionen föreslår en statlig delfinansiering till undervisning och elevhälsa. De statliga pengarna ska fördelas med hänsyn till elevernas socioekonomiska bakgrund.
  4. Kompetensförhöjning. Fler utbildningar som ger behörighet, vid sidan av de vanliga lärarutbildningarna, ska ge större tillgång på lärare, anser kommissionen. Kvaliteten på lärarutbildningen ska stärkas genom samverkan mellan olika lärosäten.
  5. Professionsprogram för lärar- och skolledayrkena. Kommissionen vill införa ett antal kvalifikationsnivåer och utvecklingsspår för lärare och rektorer. Staten och huvudmännen ska värna lärarnas och rektorers kärnuppdrag: undervisning och ledning av skolan.
  6. Trygghet och studiero. Kommissionen vill sätta upp tydligare läroplaner när det gäller trygghet, studiero, respektfull uppträdande och eget ansvar. Detta ska ge tydligare signaler till både elever och vårdnadshavare ovh gynna arbetsmiljön i skolan.
  7. Likvärdighet, skolval och minskad skolsegregation. Kommissionen vill införa ett aktivt skolval till förskole- och grundskoleklass. De vill också förändra systemet för hur urval går till när antalet sökande elever överstiger antalet platser, det vill säga frångå närhetsprincipen som tillämpas idag.
Källa: DN Debatt, svd.se
Fakta

Skolkommissionens uppdrag

  • Skolkommissionen tillsattses 2015 och har i uppdrag att lämna förslag på hur höjda kunskapsresultat kan uppnås, kvaliteten i undervisningen förbättras och likvärdigheten öka i den svenska skolan.
  • Skolkommissionen samlar bland annat företrädare för lärare, rektorer och elever samt forskare. Kommissionens förslag utgår bland annat från OECD:s slutgiltiga rekommendationer från den granskning de gjort av den svenska skolan.
Källa: regeringen.se