Skolkonst i Bredäng fick pris

När Slättgårdsskolans gymnastiksal byggdes upp efter branden fick Bredängskonstnären Lina Selander i uppdrag att göra den konstnärliga gestaltningen. Resultatet blev en videoinstallation med tre skärmar inbyggda i väggen i entréhallen. Där flimrar bilder och animationer förbi som Lina Selander gjorde tillsammans med nio elever på skolan. Där finns också en dikt av Bruno K Öijer, översatt till 17 språk.

Stockholm konst tyckte installationen blev så lyckad att den nu har fått priset Årets projekt 2012.

– Jag känner mig hedrad. Men det hade inte gått utan eleverna, säger Lina Selander.