ANNONS

S om skolkrisen: Farligt att minska på personalen

rasmus LENEFORS HUDDINGE
Rasmus Lenefors (S): "Att minska på personalen är en farlig väg att gå."
Majoriteten av de 14 grundskolor som genomfört besparingar i år är på god väg att få en bättre ekonomi, sa politikern Jelena Drenjanin (M) i den senaste intervjun om #skolkrisen i Huddinge.
Nu kommenterar oppositionsrådet Rasmus Lenefors (S) årets besparingar.
– En tuff situation har redan blivit ännu tuffare. Mitt i har gjort en viktig granskning av skolan, säger han.
ANNONS

Mitt i har under hösten rapporterat om skolornas besparingar och en tuff arbetsmiljö för lärare och elever på flera skolor, som både fack, skolpersonal och föräldrar vittnat om.

Nämndordföranden Jelena Drenjanin (M) försvarar de effektiviseringar som gjorts, med bland annat mindre personal på skolorna.

Till Mitt i har hon tidigare förklarat att de flesta skolorna, från att ha haft underskott, i stort sett har fått en ekonomi i balans nu, dels på grund av besparingar och dels med hjälp av statsbidrag som betalats ut.

Inför nästa år ser alltså ekonomin betydligt bättre ut, enligt henne.

Men Socialdemokraternas oppositionsråd Rasmus Lenefors (S) är kritisk till besparingarna.

Om S hade fått bestämma hade Huddinge lagt totalt 55 miljoner kronor på grundskolorna under 2019, vilket är 5 miljoner mer än vad alliansen beslutade.

– Mitt i har gjort en viktig granskning av skolan. Det är flera aspekter som är djupt bekymmersamma, som att Huddinge har lägst lärartäthet i landet. Det som pedagoger och fack vittnar om är så klart en effekt av sparkraven. Att minska på personalen är en farlig väg att gå.

Men 5 miljoner mer än alliansen i budgeten är långt från de 18 miljoner kronor som skolorna gick back?

– Vi har flaggat för en tuff situation i skolorna i flera år. Det här kan inte vändas över en natt. Jag är den första som hoppas att det blir bättre. Vi hade velat påbörja en ny färdriktning med utökade resurser och anställa fler lärarassistenter och socialpedagoger.

Inför nästa år räknas grundskolornas budget upp med 2,8 procent. Läs fler artiklar på mitti.se/skolkrisen.