Skolledningens dyra vanor väcker ilska

Aspuddens skola dyra vanor
Ledningsgruppen bodde på Ishotellet under en av rekognoseringsresorna till Jukkasjärvi. De fyra rummen kostade 3 190 kronor vardera.
Artikeln om hur ledningen på Aspuddens skola gått på lyxkrog, bott dyrt och fått champagne väcker ilska bland föräldrar.
– Det finns gott om hål att stoppa dessa champagnepengar i, uppger en förälder med barn på skolan.

Upprörda föräldrar med barn på skolan har hört av sig efter Lokaltidningens Mitt i:s granskning av resefakturor, konferenser och hotell- och krognotor.

”Vad är det som gör mig så upprörd? Jo, att pengarna inte kommer eleverna till gagn i undervisningen. Trasiga skolböcker, dåliga kopior i stället för läroböcker, extremt få datorer för eleverna, flera personer per gitarr på musiken, dålig mat etc. Det finns gott om hål att stoppa dessa champagnepengar i”, skriver en förälder.

En annan skriver: ”Jag har barn på skolan och har ofta undrat  varför det inte sker mer upprustning av lokalerna och inventarierna på skolan som är rejält slitna. Många av oss föräldrar efterfrågar mer stöd till våra barn så att de klarar skolans mål utifrån sina förutsättningar.

Flera av föräldrarna tillägger att de inte är ute efter att kritisera lärarna, som   kämpar på och gör ett bra jobb. Det är prioriteringen av pengarna de ifrågasätter.

En tidigare medarbetare på skolan skriver till Mitt i angående de dyra vanorna: ”Det är sorgligt att läsa. Vilka är det som drabbas av detta? Lärarna och eleverna.”

Skolans rektor Ulrika Forsström anser dock att skattemedlen används på ett ansvarsfullt sätt. Det skriver hon i ett öppet brev som på tisdagen gick ut till föräldrarna på skolans webb.

”Aspuddens skola har en mycket stabil och välskött ekonomi. Våra resultat är mycket goda. Vi är kostnadsmedvetna och använder självklart våra skattemedel på ett ansvarsfullt sätt även om någon skulle påstå annat.”

Hon tillägger:

”Vissa aktörer tvivlar ändå varför en extern ekonomisk utredning också görs för att se ifall utbildningsförvaltningens revisorer kan ha missat något”.

Är det så att ni måste spara på skolans material?

”Nej, vi behöver inte spara på material utan samverkar inför varje nytt budgetår om hur mycket lärarna anser sig behöva för sin undervisning. Jag har inte hört från någon lärare att de anslagen inte skulle ha räckt”, svarar Ulrika Forsström till Mitt i via mejl.

Skolan har haft två revisioner sedan 2014. Enligt utbildningsförvaltningen gjordes ingen under 2015, det år som skolan bland annat lade 57 500 kronor på två rekognoseringsresor till Jukkasjärvi.

Det är revisionsbyrån PWC som nu fått i uppdrag att göra en utredning av skolans ekonomi. Hur uppdraget ska formuleras är inte klart än, enligt grundskolechefen Christer Oja.

Hur ser du som grundskolechef på hur Aspuddens skolas ledning hanterat skolans pengar?

”Jag avvaktar med min uppfattning till dess utredningen är klar”, svarar han.