Skollunchen kostar 35 kronor

Stockholm Det är stora skillnader på hur mycket kommunerna satsar på skolmaten, visar nya siffror från SCB som tagits fram på uppdrag av Skolmatens vänner.

En skollunch i Stockholms stad kostar i genomsnitt 35 kronor per elev. Då är personal- och transportkostnader också inräknade. Det är drygt en guldtia dyrare än Nacka, som har länets billigaste lunch med 23 kronor. Dyrast i länet är Sundbyberg, där lunchen kostar 44 kronor. Snittlunchen i länet kostar 32 kronor och i riket 31 kronor.