skolmiljön i kommunen får kritik

Huddinge Kommunen får kritik från Arbetsmiljöverket om brister inom skolan. Bland annat när det gäller vem som ska förebygga ohälsa och olycksfall.

Dessutom konstateras att nyanställda och vikarier inte får all den information eller den introduktion de behöver. Det är även oklart om ansvariga vid varje skola har identifierat alla brister i miljön. I en medarbetarundersökning ska ha konstaterats att många tycker att argetsbelastningen är för hög.

Arbetsmiljöverket kräver nu att kommunen utreder de bakomliggande orsakerna. Kommunen ska nu sätta upp rutiner och redovisa den sista januari vad som har gjorts.