Skolor byggs för 3,4 miljarder

Ombyggnad pågår. Storvretskolan har hunnit halvvägs i sin renovering. Platschefen Per Thorén berättar för Ebba Östlin att han tror att arbetet är klart i maj, om inte det kommer en rejäl köldknäpp och förstör.
Ombyggnad pågår. Storvretskolan har hunnit halvvägs i sin renovering. Platschefen Per Thorén berättar för Ebba Östlin att han tror att arbetet är klart i maj, om inte det kommer en rejäl köldknäpp och förstör.
14 nya förskolor och skolor ska byggas. Ett 20-tal behöver rustas upp, ­alternativt rivas och byggas om.

Det är utmaningarna som Botkyrka kommun står inför fram till 2019. Kostnad: uppemot 3,4 miljarder.

Det handlar om en total genomgång av skolorna i Botkyrka kommun.Med undantag av de skolor som byggdes eller har renoverats under 2000-talet, till exempel Fittjaskolan eller Malmsjö skola, kommer de flesta förskolorna och skolorna i kommunen att behöva renoveras eller rivas för att byggas om på nytt under de närmaste åren.

– Det beror på att vi har många förskolor och ett par skolor som byggdes på 70-talet och de byggdes baraför att hålla i 30 år. Nu har det gått 45 år och vi kan inte vänta längre, säger Ebba Östlin (S) ordförande i utbildningsnämnden.

Utbildningsförvaltningen vill nu ha mellan 2,9 och 3,4 miljarder kronor för att täcka kostnaden för renoveringen av skolarna.

Bland de projekt som kostar mest finns renoveringen av Falkbergsskolan. Om man river allt utom aulan och matsalsdelen och bygger nya skollokaler där beräknas det att kosta 214 miljoner kronor.

Även upprustningen av Björkhaga skola i Tumba beräknas kosta mellan 200 och 300 miljoner. Utöver det handlar det om ett 20-tal skolor och förskolor som behöver rustas upp, alternativt rivas och byggas om.

– Vi står just nu inför en lika stor utmaning som vi gjorde när miljonprogrammen byggdes under 70-talet, säger Ebba Östlin.

Varför har ni inte börjat tidigare?

– Det är klart att vi hade kunnat börja tidigare, men vi har prioriterat att lägga pengarna på lärarna och det tycker jag är rätt prioritering, för det har gett resultat, säger Ebba Östlin.

Förutom den allmänna upprustningen av 70-talslokalerna måste Botkyrka kommun samtidigt möta den kraftiga befolkningsökningen. Därför planerar man även att bygga 14 helt nya förskolor och skolor för att möta behovet. Bland annat tre nya förskolor och två nya grundskolor i Riksten som ska vara klara under 2018.

– Vi kommer att behöva låna pengar för att genomföra detta, det är klart. Men vi tittar även på olika lösningar, exempelvis att någon aktör äger och förvaltar förskolan men kommunen driver den säger Ebba Östlin.

Nu väntar nämnden på att en sammanställning från förvaltningen som ska visa hur den fysiska miljön på skolorna ser ut. Utifrån det ska de komma fram till vilka förskolor och skolor som man behöver prioritera att bygga om i första hand.

Under tiden som arbetet med lokalerna pågår kommer man att behöva göra tillfälliga lösningar för att ha lokaler till undervisning. Bland annat kommer 14 evakueringspaviljonger att sättas upp under hösten 2015 och under 2016, bara i Hallunda och Norsborg.

– Vi kan ju konstatera att 70-tal­et inte var den bästa byggeran direkt. Nu ska vi bygga skolor som är mer energi- och miljösmarta och som ska kunna hålla länge, säger Ebba Östlin.

Vi står inför en lika stor utmaning som vi gjorde när miljonprogrammen byggdes under 70-talet.Ebba Östlin

Fakta

Här planeras nya skolor och förskolor

Källa: Utbildningsnämnden