Skolor byggs ut för 90 miljoner

JÄRFÄLLA Politikerna i barn- och ungdomsnämnden har godkänt planerna på utbyggnad av två grundskolor, dels Ulvsättraskolan i Kallhäll, dels Olovs­lundskolan i Jakobsberg.

Utbyggnad av Ulvsättraskolan beräknas ge mellan 130 och 180 nya platser. En påbyggnad av Olovslundskolan beräknas ge 150 till 250 nya platser

Kommunens befolkningsprognos och den kapacitetsplan som skolpolitikerna gör, visar ett behov av fler platser i förskolan och upp till årskurs 5.

I budgeten finns 60 miljoner kronor avsatt för utbyggnaden av Ulvsättraskolan fram till 2014. Utbyggnaden av Olovslundskolan beräknas kosta 30 miljoner kronor fram till 2014.