Skolor hotas med viten för dålig städning

Urinstank och ingrodd smuts förekommer på flera av kommunens skolor.
Urinstank och ingrodd smuts förekommer på flera av kommunens skolor.
Urinstank, ingrodd smuts och oacceptabelt mycket damm.
Städningen på flera av Upplands Väsbys skolor är så dålig att de nu hotas med viten.
– Väsby sticker ut och har sämre städning i skolorna än övriga landet, säger miljöinspektör Caroline Erhardt.

Det var stora brister som upptäcktes när Miljökontoret i Upplands Väsby förra året undersökte hur skolstädningen sköts i kommunen. Inspektionerna var en del av Folkhälsomyndighetens nationella projekt ”Inomhusmiljön i skolan”.

Nya inspektioner har gjorts under hösten och eftersom många av skolorna fortfarande inte har åtgärdat alla brister förelägger nu Miljönämnden skolornas huvudmän om viten på mellan 110 000 kronor och 270 000 kronor. I nuläget gäller det fyra skolor men fler kommer att bli aktuella senare.

– Det är inte vanligt att man behöver förelägga om viten mot skolor och det har inte gjorts tidigare i den här kommunen, säger miljöinspektör Caroline Erhardt.

Den nationella rapporten från Folkhälsomyndigheten visade att städningen sköttes på fyra av fem skolor i landet. I Upplands Väsby var siffror de motsatta. 80 procent av skolorna hade brister.

– Man har sparat pengar och dragit ner på städningen, säger Caroline Erhardt.

Lars Valtersson (MP), ordförande för utbildningsnämnden, säger att han inte har ett tydligt svar på varför Väsby har sämre skolstädning än övriga landet.

– Det här borde ha åtgärdats tidigare så frågan måste prioriteras upp. Vi ska ha högre ambition för städningen än så här, säger han.

Kommunen genomför nu en ny upphandling för städningen och Lars Valtersson menar att kommunen måste bli bättre på att följa upp vad upphandlingarna ger.

– Vi måste se till att skolorna verkligen städas utifrån vad som är avtalat med respektive städbolag, säger han.

Tror du att ni kommer att betala mer för städningen efter nästa upphandling?

– Det är högst sannolikt. Timpriset per städning kommer nog att bli högre och det kommer nog att städas oftare.

Fakta

Här är skolorna som riskerar att få betala viten

Breddenskolan, kommunal: föreläggande om vite på 270 000 kronor.

Vikskolan, friskola Magnetica: föreläggande om vite på 160 000 kronor.

Frestaskolan, friskola Magnetica: 160 000 kronor.

Bollstanäs skola, kommunal: föreläggande om vite på 110 000 kronor.

 

Källa: Upplands Väsby kommun