Klubbat: Elever från fem västerortsskolor flyttas till Råcksta

collage västerortsskolor, grimstaskolan, balckebergsskolan, hässelbygårdsskolan
Grimstaskolan, Blackebergsskolan och Hässelbygårdsskolan - tre av skolorna vars elever ska gå i den nya evakueringsskolan i Råcksta.
Fem skolor i Hässelby-Vällingby och Bromma ska renoveras – och eleverna tvingas att flytta tillfälligt.
Lösningen är en stor evakueringsskola i Råcksta/Blackeberg, det klubbades på torsdagskvällen.
Men många elever får nu en längre skolväg.

Utbildningsnämnden har nu godkänt planerna att bygga den nya tillfälliga jätteskolan. Nu återstår bara kommunstyrelsens godkännande för att den ska bli verklighet.

Den nya evakueringsskolan för 900 elever ska byggas på den gröna ytan väster om Råckstarondellen, som nu används som snötipp vintertid och som rekreationsyta och cirkuspark sommartid.

År 2021 ska den stå klar, och stå där de kommande tio åren.

Många skolor behöver rustas

Anledningen är att tusentals elever berörs av de närmsta årens skolrenoveringar i västerort.

Fem skolor ska rustas upp eller byggas om: Grimstaskolan, Abrahamsbergsskolan, Blackebergsskolan, Vällingbyskolan och Hässelbygårdsskolan.

Planen är att Grimstaskolans elever ska flytta in i skolan höstterminen 2021 och stanna i två år. Därefter ska Abrahamsbergsskolans elever ta över, följda av i tur och ordning eleverna från Blackebergsskolan, Vällingbyskolan och Hässelbygårdsskolan.

evakueringsskola råcksta

En evakueringsskola för 900 elever vid Råckstarondellen ska hysa elever från fem skolor i västerort när dessa ska renoveras, enligt planerna. Illustration: Stockholms stad

Valde bort Grimsta

Skolan kommer att byggas som modulhus i tre våningar.

Platsen har valts ut med tanke på närheten till de fem aktuella skolorna – och det har inte funnits särskilt många alternativ att välja på. En placering vid Grimsta IP har utretts, men där anses transportmöjligheterna för dåliga.

Räknar med kritik

Kristina Tegman på utbildningsförvaltningen räknar med att reaktionerna inte blir enbart positiva, bland annat eftersom två av skolorna ligger en bra bit från Råcksta och att elever kommer att behöva åka buss, alternativt skjutsas dit.

– Alternativet hade varit långa genomförandetider på de separata skolorna, och att barnen bor på en byggarbetsplats på sin egen skola  flera år. Nu evakuerar vi dem på det här sättet istället, med kortare genomförandetider på 1-2 år, och så flyttar de tillbaka till sin skola som då är helt uppfräschad.

Här, intill Råckstarondellen, planeras en evakueringsskola för 900 elever.

Här, intill Råckstarondellen, planeras en evakueringsskola för 900 elever. Foto: Anders Göransson