Skolor får bra betyg

UPPLANDS-BRO Upplands-Bros skolor får fint beröm i en öppen jämförelse som Sveriges kommuner och landsting har gjort av grundskolorna i länet.

Enligt den lyckas kommunens elever bra i skolan och undervisas av en hög andel behöriga lärare.

Eleverna uppger också själva att de känner sig trygga och att de trivs. I årskurs fem var svaren så positiva att Upplands-Bro hamnar på andra plats i länet.

– Det är glädjande att se att våra strävanden ger resultat, säger kommunens bildningschef Henrik Hedqvist, i ett pressmeddelande.