Skolor kan få fint porslin

VÄRMDÖ Vänsterpartiets motion om att införa porslin tillverkat i Gustavsberg i kommunens verksamheter debatterades under förra veckans fullmäktigemöte. Syftet skulle vara att lyfta fram Gustavsbergs keramiska arv.

Kommunstyrelsen hade föreslagit att avslå motionen, eftersom det skulle bli för dyrt och för att Gustavsbergs­porslinet är för ömtåligt. Men det behöver inte stämma, menade Jan-Olof Landqvist (S), som kritiserade beslutsunderlaget.

– Värna om det keramiska arvet, ska vi inte ha råd med det? undrade han.

Det blev en återremittering och frågan ska utredas igen.