Min lokala hjälte

Skolor klarar inte av att stoppa mobbning

Tyresös skolor är bra på att ta fram antimobbningsplaner. Men vet de styrande skolpolitikerna om planerna följs?

Nej, är svaret enligt ny granskning.

Just nu tittar Skolinspektionen på tre fall av upplevd mobbning på olika skolor i Tyresö.

Föräldrar som inte anser att de fått tillräcklig hjälp på skolorna har inte sett någon annan väg ut än att vända sig till myndigheten.

Men på skolorna sker också kränkningar som aldrig når Skolinspektionen. Hur vanligt det här är vet dock inte de styrande politikerna. Det visar en granskning som Tyresös revisorer beställt från revisionsfirman PWC.

Enligt firmans rapport är Tyresös skolor bra på att ta fram så kallade likabehandlingsplaner och rutiner för hur man ska göra när en elev kränks.

Däremot är det inte lika självklart att någon också tar ansvar för att planerna verkligen följs. En av flera brister, enligt rapporten, är att rektorerna själva får välja vad som ska rapporteras vidare till politikerna och den centrala förvaltningen.

Ann-Christin Svensson (M), ordförande i barn- och utbildningsnämnden, säger att man nu har ambitionen att följa kränkningar på Tyresös skolor på ett mycket bättre sätt.

– Hittills har skolorna gjort lite olika bedömningar av vad som är så allvarligt att det ska rapporteras vidare. Nu har vi sagt att samtliga fall av kränkningar ska anmälas till förvaltningen centralt, så att vi får en bättre problembild, säger hon.

Fakta

Pågående ärenden hos Skolinspektionen:

En flicka i trean har blivit attackerad fysiskt och verbalt av en annan elev. Eleven ha tagit stryptag, rivit och slagit henne och puttat in henne i en vägg. Skolinspektionen har kritiserat kommunen och väntar nu på en redovisning.

I ett annat fall har en pojke mobbats under en längre tid och misshandlats så svårt att han brutit handen. Mamman anser inte att det är någon idé att kontakta skolledningen, då det tidigare inte resulterat. Skolinspektionen väntar på kommunens svar.

Enligt en förälder klarar skolan inte av att skapa trygghet, då ett par barn är väldigt stökiga. Hennes egen son har blivit trakasserad verbalt. Kommunen väntar på beslut från Skolinspektionen.