skolor och biograf rivs – och bostäder byggs

Vallentuna Just nu rivs delar av Ormstaskolan i Ormsta. Det är byggnaderna Strix, Valhall och klubben som ska jämnas med marken.

Men fler byggnader ska rivas i kommunen under hösten. Den uttjänta förskolan Åbygläntan ska vara riven den 30 september och den 1 augusti startar rivningen av Centrumbiografen på Banvägen. Den har funnits i Vallentuna sedan 1930-talet.Nu ska bostäder byggas.