Skolor och centrum planeras i Teliaområdet

Flera arkitektfirmor kan få sätta tänderna i problemet hur Telias fyra kontorshus i kvarteret Vitsand kan omvandlas till bostäder.
Flera arkitektfirmor kan få sätta tänderna i problemet hur Telias fyra kontorshus i kvarteret Vitsand kan omvandlas till bostäder.
De lägre Teliahusen i kvarteret Mårbacka ska i huvudsak göras om till små bostäder.
De lägre Teliahusen i kvarteret Mårbacka ska i huvudsak göras om till små bostäder.
Två grundskolor, två nya gång- och cykelbroar över Nynäsvägen och ett lokalt centrum för handel vid Ågesta Broväg.

Det är långtifrån bara bostäder som planeras när Telia flyttar från Farsta.

Att det ska bli 3000 nya bostäder i Teliaområdet har vi redan skrivit om. I det start-pm som tas upp på stadsbyggnadsnämnden nästa vecka avslöjas mer om förvandlingen av de gamla kontorskvarteren:

*Två nya grundskolor kan byggas. En nära korsningen Ågesta Broväg-Mårbackagatan och en nära Teliaområdets kontorsmatsal – som då kan bli skolmatsal.

*Nynäsvägen kan få två nya gång- och cykelbroar. Den ena strax norr om de höga Teliahusen, med koppling till Hökarängsbadet. Den andra i höjd med södra delen av Teliaområdet.

*Larsboda trafikplats kan få av- och påfartsramp söderut. Hållplats för pendelbussar in mot stan ska utredas.

*Ett nytt stråk med handel och verksamheter ska binda ihop de nuvarande kontorsområdena, med centrum vid Ågesta broväg. Bottenvåningen på nya hus reserveras för kaféer, restauranger, butiker, verkstäder, vård- och kulturlokaler.

Själva bostäderna då? De låga kontorshusen i kvarteret Mårbacka blir kvar och görs om till små bostäder. Men de fyra höghusen utmed Nynäsvägen är svårare att omvandla till bostäder, enligt stadsbyggnadskontoret. En lösning är att bygga nya hus som bullerskärmar intill vägen – något som skulle minska ljudnivån i stora delar av den nya stadsdelen. Flera arkitektfirmor föreslås få i uppdrag att rita på tänkbara lösningar.

Utöver befintliga hus kommer det enligt start-PM att byggas nya både på nivarande parkeringsplatser och på naturmark.