Skolor öppnar för större klasser

Sundbyberg Ursvikskolan, Lilla Alby skola, Örskolan och Duvboskolan kommer alla att byggas ut.

Tanken är att skolorna tillsammans ska kunna ta emot 420 elever från förskoleklass till årskurs sex bland annat genom att göra klassrummen större.

Det har klubbats i grundskolenämnden. Beslutet innebär att klasserna kan bli större i vissa årskurser med uppemot 30 elever.