Skolor riskerar miljonbelopp i vite

Östermalm Skolinspektionen hotar Olympen AB som driver grundskolorna Olympen Svea Torn på Östermalm och Olympen Telefonplan, med vite på två miljoner kronor. Myndighetens tillsyn visar att båda skolorna inte stöttar elever som behöver det, tillräckligt. Man har även haft stor ruljans på lärare varför under­visningen blivit lidande. Personal som inte har varit anställd på skolan har även tillåtits undervisa.

Eleverna måste även resa långt, i vissa fall 45 minuter, för att ta sig till olika lektionssalar. Företaget har till den 29 oktober på sig att åtgärda bristerna.

Mitt i har sökt vd:n för Olympen AB för en kommentar.