ANNONS

Oro på små skolor när skolpengen inte höjs

Harriet Guter, rektor och huvudman och Cecilia Bolinder, tillträdande rektor. 
De oroa sig för de mjuka värdena i skolan.
Harriet Guter, rektor och huvudman och Cecilia Bolinder, tillträdande rektor. De oroa sig för de mjuka värdena i skolan.
Lidingös skolpeng ligger kvar på samma nivå nästa år. Detta enligt majoritetens budgetförslag.
– Det går inte att komma ifrån att det blir sämre för barnen, säger rektor Harriet Guter.
Men skolpolitikern Amelie Tarschys (L) pekar på positiv våg för skolan.
ANNONS

Lidingö stad är mitt uppe i budgetarbetet inför nästa år.

För skolornas del kan det betyda att skolpengen inte kommer att höjas alls nästa år. Detta enligt majoritetens förslag i utbildningsnämnden.

…vi små skolor har inte mycket vi kan skala av.

Harriet Guter, rektor

I förra veckan presenterades förslaget för skolledare på Lidingö.

Minus om skolpengen inte höjs

Harriet Guter som är vd och rektor för Ur och Skur Utsikten vid Lidingövallen är bestört.

– Vi är många som är jätteoroliga över det här. För oss betyder det minus om skolpengen inte höjs. Vi har också löneökningar och andra kostnader som ökat, till exempel har maten blivit dyrare, säger hon.

Enligt henne försvinner också en rad stadsbidrag nästa år vilket för hennes skola betyder mellan 200.000 och 300.000 kronor mindre i intäkter.

På större skolor kan man effektivisera genom att ta bort kringtjänster och ha större klasser, menar hon.

– Men vi små skolor har inte mycket vi kan skala av. Och hur ska det bli med mjuka värden som hur våra barn och ungdomar mår? Vi ser många fler barn som är i behov av stöd. Vem ska ta hand om dem? Det blir sämre villkor för våra barn. Det går inte att komma ifrån. 

ANNONS

Pedagogerna lockas till Stockholm

Hon tycker att Lidingö stad bör kika på grannkommunen Stockholm som nästa år planerar att höja skolpengen med en procent. 

– Det är alldeles för litet också. Men det är med dem som Lidingö konkurrerar med om arbetskraften. Ger vi inte tillräckligt med lön drar pedagogerna till Stockholm. Lidingö gör också många bra saker med skolan. Men politiken måste tänka till, säger Harriet Guter. 

Lidingö har satsat på höjda lärarlöner

Amelie Tarschys Ingre (L), utbildningsnämndens ordförande menar dock att skolorna i praktiken kommer att ha lika mycket att röra sig med.

Amelie Tarschys Ingre (L), Lidingö. Foto: Anna Z EK

De kommer ha samma summa som 2019 men inte behöva göra överskott på en procent som i år, så i praktiken får skolorna ytterligare en procent att använda 2020 än 2019. Det är viktigt att ha god kostnadskontroll och inte ta ut mer av Lidingöborna i skatt än vad som behövs för att driva en högkvalitativ verksamhet, säger hon. 

Överskottskraven har enbart gällt de kommunala skolorna.

Toppbetyg för nior – men stor skillnad mellan tjejer och killar

Hon menar att staden har satsat på att höja lärarlöner i de kommunala skolorna.

– Under de senaste tre åren har Lidingö satsat extra på utveckling av skolan och höjda löner. Vi ser att vi även nästa år kommer fortsätta vara konkurrenskraftiga både med löner, arbetsmiljö och kompetensutveckling. Lidingös skolor har gott rykte. 

”Majoriteten prioriteter skattesänkningar”

Oppositionspolitikern Patrik Buddgård (C), menar ändå att skolpengen bör höjas.

Patrik Buddgård (C).

– Vi kommer att föreslå en högre höjning av skolpengen. Troligen kommer vi i vår budget inte kunna sänka skatten lika mycket som majoriteten gör. De prioriteter skattesänkningar, säger han. 

Hans parti, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet deltog inte i utbildningsnämndens beslut att skicka budgetförslaget vidare till kommunstyrelsen. De kommer att lägga egna förslag.

– För skolornas del betyder det här förslaget att man inte får kompensation för till exempel löneökningar och andra kostnadsökningar. Det blir svårt för dem, säger Patrik Buddgård. 

Det behövs för att locka och behålla de bästa lärarna. 

Patrik Buddgård (C)

Samtidigt tycker han att Lidingö gör bra saker för skolan. Digitala hjälpmedel för att diagnostisera läs- och skrivsvårigheter är ett exempel.

– Men det handlar om att ge lärarna bättre förutsättningar för att kunna gör sitt pedagogiska arbete. Det behövs för att locka och behålla de bästa lärarna. 

Fakta

Tre saker som görs skolan på Lidingö 2020

  • En handlingsplan för särskilt begåvade barn ska tas fram. Fristående och kommunala skolor samt förskolor bjuds in för att delta i erfarenhetsutbyte om detta.
  • Ett trygghetsprogram utvecklas i kommunala skolan.
  • Den kommunala grundskolan fortsätter att arbeta med UDL (Universal Design for Learning),  en metod för att  individualisera undervisningen.
Källa: Lidingö stad