Min lokala hjälte

Nu ska skolorna få fler bibliotekarier

Den nya skolbiblioteksplanen innebär fler bibliotekarier.
Den nya skolbiblioteksplanen innebär fler bibliotekarier.
I stadens nya skolbiblioteksplan står det att fler bibliotekarier ska anställas i skolan. Men hos oppositionen menar man att planen inte uppmärksammat ordningsproblemen på biblioteken tillräckligt.

Biblioteken är skolans hjärta, menar Olle Burell (S), skolborgarråd i Stockholms stad. Men ny statistik från utbildningsförvaltningen visar på att 121 av 131 grundskolor i staden har skolbibliotek men att antalet fackutbildade bibliotekarier är få.

I utbildningsnämnden klubbade man därför nyligen igenom en ny skolbiblioteksplan som ska leda till att de utbildade bibliotekarierna blir fler.

– Biblioteken är en viktig källa till kunskap och framförallt när det gäller att utbilda unga om både sök- och källkritik, säger Olle Burell (S).

Han betonar att de som jobbar på biblioteken gör ett bra jobb, men att det behöver förstärkas ännu mer.

– Det handlar om att värdesätta bibliotekarien som profession och fylla på med vuxna akademiker i skolans värld. På så vis visar vi också att det finns en arbetsmarknad för bibliotekarier i Stockholm, samtidigt som vi politiskt visar stöd åt de rektorer som vill satsa på skolbiblioteken.

Kritik mot bristande åtgärder

Men hos oppositionen har kritik väckts mot planen. Under nämndens sammanträde uttryckte flera oppositionspolitiker att planen inte tog hänsyn till de ordningsproblem som uppstått på stadens ordinarie bibliotek.

– Ärligt talat så har jag under mina arbetsplatsbesök inte fått höra från personal att det skulle vara några problem. Det finns säkert incidenter men det är ingenting som brukar tas upp av personalen, säger Olle Burell.

”Vi behöver mer utbildad personal i biblioteken, inte bara vuxna som vaktar”

Han säger också att fler bibliotekarier innebär att lärare kan fokusera mer på undervisningen i klassrummen.

– Vi behöver mer utbildad personal i biblioteken, inte bara vuxna som vaktar.

Den nya skolbiblioteksplanen utgår från den bredare biblioteksplanen för Stockholms stad, som också inbegriper Stockholms övriga stadsbibliotek.