Skolorna har fått 26 nya förstelärare

Upplands Väsby Ytterligare 26 Väsbylärare kan nu titulera sig förstelärare. Dessa kommer att få ett större ansvar för skolutvecklingen på sin skola samt handleda nyare lärare. Titeln innebär också ett påslag på lönen och infördes av regeringen för att öka läraryrkets attraktivitet. Förra året utsågs de första nio förstelärarna i kommunen. De utses av rektorer, fackliga representanter och Väsby välfärd.