Skolorna kan bli mer övervakade

Bara i november och december kostade skadegörelsen på Grimstaskolan närmare 75 000 kronor.

Nu vill skolan ha mer kameraövervakning.

Skadegörelse, särskilt glaskross och klotter, har varit ett stort problem på Grimstaskolan i Upplands Väsby.

Trots att skolan redan har kameraövervakning så har skadegörelsen fortsatt.

I slutet av förra året var just krossade fönsterrutor ett så stort problem att det kostade kommunen och skattebetalarna i Upplands Väsby uppemot 75 000 kronor i november och december.

– Jag kan inte säga vad vi exakt brukar beräkna skadegörelsen till på Grimstaskolan. Men allt glaskross i slutet av förra året gjorde att kostnaden för skadegörelse blev betydligt mycket högre än förut, säger Sören Svanäng, samordnare på teknik och fastighet som bland annat sköter om de kommunala skolorna.

Nu ansöker kommunen om att få mer kameraövervakning av Grimstaskolan.

Tanken är att kamerorna ska användas i större utsträckning kvälls- och nattetid.

– Jag vill av säkerhetsskäl inte gå in på när vi vill ha utökad tid för kameraövervakning av Grimstaskolan. Men det handlar om att kunna använda kamerorna mer för att ytterligare öka säkerheten kring skolan, säger Sören Svanäng.

För kamerorna gör nytta på Grimstaskolan liksom på kommunens andra grundskolor i Upplands Väsby.

– Glädjande nog har skadegörelsen minskat. Det beror bland annat på att väktare ronderar kring skolor och kameror som slår på när någon rör sig nära skolbyggnaden. Väktare kan från en annan plats se om någon försöker sig på brottslig verksamhet och kan uppmana personen att gå därifrån, säger Sören Svanäng.

Anita Ackeberg, säkerhetschef vid kommunen, menar att övervakningen främst är i förebyggande syfte.

– Det handlar främst om att förhindra skadegörelse, att låta bli att förstöra, inte att identifiera eventuell gärningsman, säger hon, och tillägger:

– En sekundär effekt kan vara att polisen eventuellt söker någon som har gjort sig skyldig till brott på annan plats.