Skolorna måste minska glappen

Sollentuna Musikklasser och Häggviksskolan delar lokaler – men ligger i varsin ände av betygsrankingen.
Sollentuna Musikklasser och Häggviksskolan delar lokaler – men ligger i varsin ände av betygsrankingen.
Sollentuna är en av landets bästa skolkommuner – sett till snittbetygen.

Men skillnaderna mellan de olika kommunala skolorna är oacceptabelt stora.

Nu riktar Skolinspektionen kritik mot kommunen.

Sollentuna är en bra skolkommun. ­Länets bästa, enligt Lärarförbundets stora ranking 2012 där man vägt in en rad faktorer som resurser, lärartäthet och lärarnas utbildningsnivå. Sett till de genomsnittliga betygen ligger kommunen i toppskiktet även i hela landet.

Men skillnaderna mellan de olika skolorna i kommunen är oacceptablet stora. Det visar en granskning från Skolinspektionen.

Mellan mars och december 2012 detaljstuderades allt från undervisning till att lagar och regler följs i de kommunala grund- och gymnasieskolorna.

– Vi ser skillnader både i kunskapsresultat och kvalitet på undervisning och ledarskap, säger Kristina Dhenstrand, utredare vid Skolinspektionen.

En iakttagelse är att det finns ett samband mellan den bedömda kvaliteten och skillnaderna mellan pojkars och flickors resultat. På de skolor där bristerna är fler halkar pojkarna i större utsträckning efter flickorna.

– Det behövs fortbildning med genusperspektiv för att komma tillrätta med det, säger Helen Ljungstedt, rektor på Häggvikskolan som är en av de skolor där pojkarna halkar efter.

Hon efterfrågar också en aktiv politik från kommunens sida för att göra Sollentuna till en attraktiv kommun för lärare.

– Det är ibland ett problem för oss att rekrytera behörig personal, framför allt i matte- och NO-ämnena, säger hon.

På Sollentuna kommun, som gjort stora framsteg sedan 2008 då man bestämde sig för att bli Sveriges bästa skolkommun, tar man ändå kritiken på allvar.

– Skolinspektionen har höga ambitioner, men vi delar dem till 100 procent. Vi har några skolor som vi behöver lägga mer krut på, säger Maria Stockhaus (M), ordförande i barn- och ungdomsnämnden.

Hon säger att kommunen har sett fram emot granskningen, och liknar den vid att ta in en extern konsult.

– Man behöver någon utifrån som kan titta på verksamheten.

Skolinspektionens rapport har enligt Maria Stockhaus lett till flera åtgärder. Bland annat har man nu förbättrat uppföljningen av elevernas betyg för att kunna se i vilka ämnen som de släpar efter.

Det var också den här rapporten som fick också politikerna att lägga ner Trollholmens skola.

– Det var droppen, säger hon.

Fakta

Stora skillnader

Bland Sollentunas kommunala grundskolorna sträcker sig det genomsnittliga meritvärdet i nian från cirka 213 till 269.

Bland de fristånde skolorna är spannet 218 till 266.

Andelen elever som blivit godkända i alla ämnen ligger mellan 54 och 100 procent i de kommunala skolorna, och mellan 65 och 100 procent i de fristående.

Snittet för hela landet är 211 poäng och 77 procent måluppfyllelse.

Källa: Skolverket