ANNONS

Skolörten kan få seniorboende

Skolörtens servicehus kan få seniorboende.
Skolörtens servicehus kan få seniorboende.
Fyra av byggnaderna som tillhör Skolörtens servicehus i Hässelby villastad kan bli ett seniorboende för de över 75 år.
ANNONS

I den nya långsiktiga planeringen för äldres boende föreslås nu att Skolörtens servicehus ska få seniorboende med aktivitetscenter.

Totalt kan det bli 50 lägenheter i seniorboendet med beräknad inflyttning under 2019.

– Vi behöver olika typer av boende för äldre med olika behov. Seniorboenden med aktivitetscenter ska vara tillgängligt boende för äldre som söker trygghet och social gemenskap. Vi behöver fler boenden för äldre där det inte krävs ett biståndsbeslut för att flytta in, säger Clara Lindblom (V), äldre- och personalborgarråd i Stockholm, i ett pressmeddelande.

Det är fyra av Skolörtens nio servicebyggnader som enligt förslaget ska göras om till seniorboende. Serviceboendet blir då kvar, men endast i de resterande fem byggnaderna. Här kommer 86 lägenheter att finnas kvar som serviceboende.

Detta kräver en flytt för de som bor i de fyra aktuella byggnaderna, men alla som bor där i dag får plats i det resterande serviceboendet. Flytten för de berörda kommer i så fall  att ske i samband med ett planerat stambyte.

”Ett aktivitetscenter är också något som kommer många till del”

– Idag finns det tomma platser i Skolörten servicehus och genom att göra om delar av huset till den nya boendeformen kan vi öppna upp de lägenheterna för fler äldre i stadsdelen. Ett aktivitetscenter är också något som kommer många till del eftersom det ska vara öppet för alla äldre i stadsdelen, säger Kadir Kasirga (S), ordförande i Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd, i ett pressmeddelande.

ANNONS

Förslaget kommer att behandlas av äldrenämnden den 25 april. Därefter väntas förslaget skickas vidare till Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning.

Fakta

Så fungerar ett seniorboende

Seniorboende med aktivitetscenter är ny boendeform för äldre över 75 år i Stockholm.

Hit kan äldre flytta utan ett beslut från en biståndshandläggare.

Lägenheterna är tillgänglighetsanpassade och stadsdelsförvaltningen ansvarar för ett aktivitetscenter i boendet med sociala aktiviteter, kaffeservering och gemensamma måltider som riktar sig både till de boende och till andra äldre i stadsdelen.

Boendet riktar sig till äldre som inte har behov av den hälso- och sjukvård som finns på vård- och omsorgsboenden och servicehus.

Källa: Stockholms stad