Skolparkering kan försvinna

VÄRMDÖ Snart kan 15-minutersparkeringen vid Viks skola tas bort, enligt ett förslag som ska upp i tekniska nämnden.

Parkeringen orsakar idag framkomlighetsproblem. Ytan kommer dock fortfarande att kunna användas som avlämningsplats, enligt förslaget.