Skolpaviljonger blir kvar i tre år

Det blir skolpaviljonger i Rudboda, nära radhusen på Yxvägen. Länsstyrelsen avslår grannarnas överklagande. Men grannarna är trots det nöjda.

Placeringen av de temporära paviljongerna, som behövs när Rudboda skola byggs om, har varit en het fråga. I oktober tog miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslut om att barackerna skulle ligga på grönområdet mellan Yxvägen och Norra Kungsvägen.

Men eftersom barackerna planerades bara 30 meter från radhusen på Yxvägen väckte beslutet ilska bland grannarna som bland annat ansåg att biltrafiken skulle öka rejält. De överklagade beslutet och i början av januari meddelade länsstyrelsen att beslutet behövde förtydligas av Lidingö stad.

Efter kommunen reviderat planen har nu länsstyrelsen avslagit överklagandet.

– Vi anser att de allmänna intressena väger tyngre än de enskilda. Vi har gjort bedömningen att eftersom det är en tillfällig åtgärd på tre år så kan vi tillåta bygglov, säger Charlotte Fornwall på länsstyrelsen.

Länsstyrelsen anser inte heller att trafikfrågan var skäl nog.

– Grannarna hade klagat på trafiksituationen, och viss störning kommer det att bli. Men å andra sidan är det genomfartstrafik redan i dag när föräldrar lämnar sina barn, säger Charlotte Fornwall.

Men eftersom staden har ändrat det tidigare beslutet, genom att tidsbegränsa paviljongerna till tre år i stället för fem år och dra den temporära angöringsvägen något ifrån de befintliga bostäderna, anser de boende att utgången blev en liten seger.

I ett gemensamt uttalande skriver grannarna att de trots allt är nöjda med beslutet:

”Vi har uppnått oanade resultat. Dels åstadkom vi begränsningen till tre år, dels får körvägen en annan sträckning.”

Fakta

Detta har hänt

Rudboda skola ska byggas om med start under hösten 2012.

Under tre års tid ska eleverna därför undervisas i temporära paviljonger i närheten av skolan.

Grannar i området har överklagat placeringen av paviljongerna.