Skolpaviljonger kan byggas på Källbrinks IP

Huddinge TK - HTK-hallen på Källbrinks Idrottsplats
Eleverna kan få gå i paviljonger på Källbrinks IP under tre år.
När den nya Utsäljeskolan byggs måste skolverksamheten flytta till tillfälliga lokaler under tiden.
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att eleverna flyttar till paviljonger på Källbrinks IP.
Beslut fattas den 30 september.

Utsäljeskolan är i dag en F–6-skola med 600 elever i grundskolan och grundsärskolan. En helt ny skolbyggnad ska byggas på samma plats där Utsäljeskolan ligger dag. Det kommer att bli en F-9-skola för 940 elever.

Under tiden som den nya skolan byggs måste skolverksamheten flytta ut. Nu föreslår kommunstyrelsens förvaltning att eleverna ska flytta till paviljonger som placeras på Källbrinks IP under byggtiden. Flytten är planerad till sommaren 2021 och den nya skolan beräknas vara inflyttningsklar 2024.

För att kompensera för de idrottsplaner som inte kan användas under tiden ska femspelsplanen och sjukspelsplanen rustas, skriver förvaltningen.

Beslut fattas i kommunfullmäktige den 30 september.