Min lokala hjälte

Skolpengen försenades

Lidingö För första gången som Lidingö stads ekonomi-chef kan minnas har Lidingö stad inte betalat ut skolpengen i tid. Men sjukdom bland handläggarna har nu lett till att skolpengen från februari utbetalas senare än vanligt.

Lidingö stad räknar dock med att alla skolor ska ha sin skolpeng på kontot senast på onsdag, enligt ekonomichefen Bengt-Olof Wiberg som skriver om detta i ett brev till de berörda.