Min lokala hjälte

Skolpengsystem splittrar koalitionen

VÄRMDÖ Ett förslag till nytt skolpengsystem har tagits fram. Förslaget innebär att elever vars föräldrar har låg utbildningsgrad och/eller kommer från ett annat land får högre skolpeng än andra. De styrande koalitionspolitikerna är dock splittrade i frågan och inget beslut har fattats. Amie Kronblad (FP) anser att differentierad skolpeng borde vara en självklarhet, medan nämndens ordförande Marie Bladholm (M) är skeptisk.

– Det kan bli orättvist mot andra elever, säger hon.