Skolpersonal frias igen från fallolycka

Även Svea hovrätt friar rektorn och en lärare på Aspnässkolan från olyckan 2009 när tre barn föll från ett fönster.

Personalen var inte skyldig att kontrollera fönstret.

På en punkt gör hovrätten en annan bedömning än tingsrätten om fallolyckan den 24 augusti 2009: den dåvarande rektorn hade ett arbetsmiljöansvar. Men inget talar för att rektorn åsidosatt det ansvaret.

Liksom tingsrätten anser hovrätten att även läraren hade ett arbetsmiljöansvar. Men inte heller läraren har åsidosatt det ansvaret.

Bengt Bråstad är lärarens advokat:

– Hovrätten har gjort samma bedömning som tingsrätten, vilket vi tycker är en korrekt bedömning. Läraren är givetvis glad men är missnöjd med att det dragit ut på tiden.

Martina Hansson, rektorns advokat:

– Jag delar hovrättens bedömning att rektorn inte åsidosatt sitt arbetsmiljöansvar och inte orsakat skadorna.

Rektorn, som inte längre jobbar kvar på skolan, blev lättad över domen, enligt Martina Hansson, men känner en oro för att det blir en fortsättning i form av en överklagan till Högsta domstolen.

Åklagaren Lotten Loberg är positiv till att hovrätten slagit fast att rektorn hade ett arbetsmiljöansvar. Men hon är frågande till att det inte räckt för fällande dom:

– Där delar jag inte hovrättens uppfattning. Jag tycker hovrättens resonemang är konstigt, det finns en långtgående skyldighet för den som har skyddsansvar att bedöma risker.

Även läraren borde ha fällts, tycker Loberg. Här handlar det mycket om en bevisfråga, anser hon:

– Jag tycker att hovrätten borde lagt mer tyngd vid vittnesförhören.

Till exempel sa läraren i polisförhör att barnen satt på fönsterbrädan, men vid rättegången kom personen i fråga inte ihåg, enligt Loberg.

Anna Cieslak, barnens målsägandebiträde, hade i förra veckan inte haft tid att läsa domen. Men hon och föräldrarna tycker att rektorn tidigare kunde ha anmält de undermåliga fönstren och då hade Arbetsmiljöverket kunnat stoppa verksamheten i Aspnässkolan. Åklagaren Lotten Loberg hade vid pressläggning inte bestämt om hon ska överklaga. Sista datum att överklaga är 5 december.

Fakta

Detta har hänt

24 augusti 2009 föll tre barn ut genom ett fönster på andra våningen på Aspnässkolan, Jakobsberg. Barnen överlevde men skadades.

I tingsrätten friade rektorn och läraren från arbetsmiljöbrott och vållande till kroppsskada. Nu har även hovrätten friat.

Skolan har efter olyckan byggt om fönstren.