Skolpersonal lär sig aktivera elever

SUNDBYBERG Under rubriken ”Röris” har personal i grundskolan fått lära sig hur de kan införliva rörelse i elevernas skoldag.

I torsdags samlades 36 skolanställda för elever i åldrarna sex till tio år i Löthallen. Passet bestod av både teori och praktik.

Förskolepersonal har tidigare deltagit i ”mini-röris”.

Bakom arrangemanget stod Cecilia Söderberg, vikarierande folkhälsoplanerare, som även ska utvärdera resultatet senare i år.