Skolpolitiker reagerar på överfall vid skolan

Sara Sixten (M), ett omtalat tjejöverfall mellan Fredrika Bremer och Söderbymalmsskolan och Maria Fägersten (S).
Sara Sixten (M), ett omtalat tjejöverfall i Handen och Maria Fägersten (S).
Det mesta har blivit bättre för Haninges gymnasieelever enligt gymnasieenkäterna. Men den upplevda tryggheten har försämrats och efter den senaste tidens incidenter ligger Moderaterna nu på aktivt för att införa gemensamma ordningsregler i skolorna.

Nyligen berättade Mitt i om ett våldsamt överfall inne på Fredrika Bremer-gymnasiet i Haninge, där flera ungdomar överföll en pojke mitt under undervisningen.

Lärare lyckades till slut stoppa överfallet, men pojken var medvetslös när polisen kom till skolan.

Det är bara ett av flera fall sista tiden på Fredrika Bremer-gymnasiet där polisen kontaktats.

Nu reagerar Haningemoderaternas talesperson i skolfrågor, Sara Sixten, och kallar incidenterna för oacceptabla.

– Jag ser ytterst allvarligt på det. Jag anser att våra förslag om gemensamma ordningsregler och en trygghetsplan för hela kommunen aldrig varit mer aktuella än nu, säger hon.

Vad skulle gemensamma ordningsregler i Haninges skolor innebära?

– Att de tas fram av rektorerna och eleverna gemensamt i kommunen. Det skulle bli ett tydligt förankrat kontrakt mellan kommunen, eleverna och föräldrarna med tydliga konsekvenser för de som inte följer reglerna. Visst kan det finnas skillnader i detaljer mellan skolorna, men ramverket skulle vara gemensamt och väl förankrat.

Fakta

Elevinflytandet ökar kraftigt i Haninge – men den upplevda otryggheten ökar också

Utifrån flera olika påståenden har gymnasieeleverna fått svara på en femgradig skala från ”Instämmer helt” till ”Instämmer inte alls.”

 

”Jag får vara med och påverka innehållet i undervisningen”

Haninge kommuns gymnasieelever 2018: 23 %

Haninge kommuns gymnasieelever 2017: 10 %

Länets gymnasieelever 2018: 11 %

 

”Jag får vara med och påverka hur vi arbetar under lektionerna”

Haninge kommuns gymnasieelever 2018: 20 %

Haninge kommuns gymnasieelever 2017: 11 %

Länets gymnasieelever 2018: 11 %

 

”Jag känner mig trygg på min skola”

Haninge kommuns gymnasieelever 2018: 51 % instämde helt

Haninge kommuns gymnasieelever 2017: 55 % instämde helt

Länets gymnasieelever2018: 53 % instämde helt.

 

 

Årskurs 2-elever i gymnasieskolan har fått svara.

Gymnasieenkäten för 2019 genomförs just nu och resultatet publiceras med start från 17 april.

Källa: Från gymnasieantagningens enkät 2018

S avfärdar centrala ordningsregler

Sara Sixten menar att varken föräldrar till utsatta eller förövare vet vad som väntar i dag.

– Gemensamma ordningsregler är ett sätt att bry sig, både om de elever som behöver tydliga gränser men även om de elever som känner otrygghet och brist på studiero i skolan, säger Sara Sixten.

Men Maria Fägersten, S-ordförande i gymnasienämnden, avfärdar M-förslaget.

– Vi tycker inte det är en bra idé att vi ska besluta om skolornas ordningsregler på central nivå, utan de ska arbetas fram på skolan med skolledning, personal och elever. Och vad vårdnadshavarna vill är givetvis också något man behöver lyfta fram, säger hon.

Hon instämmer dock med Sara Sixten i att det som skett på Fredrika Bremer-gymnasiet är allvarligt.

– Det behöver man givetvis arbeta med. Men jag tror inte att Moderaternas förslag kommer att lösa det. Det är på själva skolan det är viktigast att det finns ett bra arbete.

Sara Sixten säger att Moderaterna flera gånger lyft behovet av fler övervakningskameror och ordningsvakter för att öka tryggheten för Haninges ungdomar, men Maria Fägersten vill inte ta några förhastade beslut.

Fakta

Upp till rektorn själv att ta beslut i dag

På Haninge kommuns hemsida har det i ett antal år gått att läsa om vad för repressalier som blir aktuella vid brott eller hot i grundskolan, och ett sådant materialet finns nu även för gymnasieskolan.

I Haninge är det upp till gymnasieskolans enskilda rektorer att besluta om åtgärder för elever som till exempel begår våldsbrott eller hotar andra på skolan.

Det kan innebära olika konsekvenser – vanligast avstängning eller varning – för en elev beroende på vilken skola den begått brottet i.

Källa: Haninge kommun

Fredrika Bremer jobbar med ökad trygghet

– Vi behöver ett mer samlat arbete där vi i större grad tittar på vad som händer över tid. Till exempel ska vi ta del av undersökningar. Där kan man nog se om man från politiskt håll eller annan nivå kan stärka skolans förutsättningar, säger S-politikern.

På Fredrika Bremer–gymnasiet har under det senaste året infört flera trygghetsåtgärder. Bland annat har man ökat vuxennärvaron och börjat med regelbundna djupintervjuer med eleverna för att få in synpunkter.

Sara Sixten vill å sin sida se större satsningar på fler övervakningskameror och ordningsvakter kring Haninges skolor, och när det gäller utökad kameraövervakning tycks de två politiska sidorna vara överens.

– Kamerorna bidrar positivt, säger Maria Fägersten.

Men hon tycker också att eleverna behöver tas på större allvar av skolorna och kommunen när de berättar om vad som sker, det svarade hon Sara Sixten på kommunfullmäktige.

– Kommer det in flera anmälningar på en skola så behöver vi ta större grepp kring mönstret vi ser.