Haninge bland bottenkommunerna i länet i ny skolrankning

Skolkorridor och Haninges kommunhus.
Skolkorridor och Haninges kommunhus.
Haninge hamnar på en 20:e plats bland länets 26 kommuner.
Haninge hamnar på en 20:e plats bland länets 26 kommuner.
Skolkorridor.
Skolkorridor.
Haninge hamnar bland länets sjunde sämst placerade kommuner, främst beroende på svagare betyg och lärarbehörighet än andra, i Lärarnas riksförbunds nya skolrankning.
Undersökningen ska ta bättre hänsyn till kommunernas olika förutsättningar än andra rankningar.

Varje år slås det fast vilken kommun som är bäst i Sverige på det ena eller det andra.

Bästa skolkommun är inget undantag.

Men Lärarnas Riksförbund har vädrat att det inte är oproblematiskt att jämföra kommuner utan att ta hänsyn till deras olika förutsättningar.

De menar att de nu gjort en skolrankning som gör just detta. Samtidigt gör de inte anspråk på att göra den ultimata rankningen.

Fyra viktiga delar

De tittar på fyra aspekter av den svenska skolan: Undervisningskostnad per elev, lärarlöner, lärarbehörighet samt elevresultat.

När det gäller betyg, som baseras på meritvärdena från årskurs nio, är det Salem som hamnar i topp. Högst andel behöriga lärare hittar man i Sundbyberg och de bästa lärarlönerna går att hitta i Stockholms kommun, som faktiskt är bäst i Sverige.

Haninge 26:a i länet – 146:e av 290 kommuner i Sverige

Den högsta kostnaden per elev hittar man i Danderyd. Alla dessa variabler slås sedan ihop till en total placering.

Där hittar man Nacka, på plats sju i hela Sverige.

För Haninges del då? Jo, Haninge hamnar på en 20:e plats bland länets 26 kommuner.

Främst på grund av en lägre andel lärarbehörighet och sämre elevresultat än  de flesta andra Stockholmskommuner.

I landet är totalplatsen för Haninge 146, av totalt 290 kommuner.


Nacka bäst i länet

Länets kommuner sorterade efter variablerna ”undervisningskostnad per elev”, ”lärarlöner”, ”lärarbehörighet” samt ”elevresultat”. Klicka på rubrikerna för att se var din kommun hamnar inom respektive del.

Placeringarna gäller för hela Sverige. 

Källa: Lärarnas Riksförbund